Textilforum

Herning Museum

assets/Dragtsamlingsbilleder/_resampled/SetWidth207-herningbrge.jpg

Børge Frederiksen væver olmerdugsstoffer på en maskinvæv fra Herning Klædefabrik. Foto: Kjeld Hansen

Dansk Museumscenter for Textilindustri og -design

Textilforum er indrettet i Herning Klædefabriks historiske bygnin-ger, grundlagt som uldspinderi i 1876. Her ses det, hvorledes et industrianlæg kan restaureres og anvendes smukt og iderigt til en præsentation af Midtjyllands gamle hovederhverv, tekstilindustri. Gennem udstillinger og arbejdende værksteder levendegøres forskellige sider af tekstilfremstilling før og nu, lokalt og globalt.

Samlingens historie
Dragt- og tekstilsamlingens historie går tilbage til Herning Muse-ums grundlæggelse i 1892. Enkelte gamle, interessante dragtdele stammer fra museets tidlige epoke og er desværre ofte uden prove-niens. I 1960 oprettedes Trikotagemuseet i en nybygget fløj ved Herning Museum med den hensigt at fastholde den tidlige hus-flidsproduktion, dens maskiner og dens produkter, og i den efterfølgende tid blev der samlet bredt ind af eksempler på fabrikkernes produktion gennem tiden. Efter restaureringen af Herning Klædefabrik og indretningen af Textilforum i 1996 er denne samling ved at blive overflyttet fra Herning Museum til Textilforum.

En samling Dranella kjoler fra 1960-70 fra Textilforums store Dranella-samling på 1500 dragtdele. Foto: Kjeld Hansen

Dragtsamlingen
Den ældste del af dragtsamlingen stammer fra 17- og 1800 årene og består af spredte eksempler på beklædning i Ringkøbing Amt givet til museet af privatpersoner. Senere blev der mere målrettet indsamlet eksempler på produktionen fra områdets mange trikotagefabrikker. Det drejer sig om traditionelle produkter, som blev forhandlet af uldhandlere og trikotageforretninger, herunder enkelte samlinger, der kan belyse en fabriks produktion fra start til lukning. Indsamlingen er siden fulgt op af mere modeprægede varer fra trikotageindustriens senere epoke, bl.a. en stor samling af badedragter, der belyser firmaet Wiki's produktion.
I forbindelse med indretningen af Textilforum udvidedes museets koncept for indsamling til at omfatte betydningsfulde sider af tekstilproduktion lokalt og globalt. Det har også fået indflydelse på dragtsamlingen, som i dag rummer omfattende eksempler på en række dameskrædderes virksomhed i Herning, sammenhængende private dragtsamlinger knyttet til enkeltpersoner, samt omkring 1500 eksempler på firmaet Dranellas produktion fra 1956 til lukningen i 2000 overdraget til museet af Søs Drasbæk.

Tekstilprøver
I forbindelse med restaureringen og Textilforums indretning i Herning Klædefabrik overtog museet en betydelig prøvesamling fra fabrikkens produktion gennem tiden. Denne samling ses i sam-menhæng med prøvesamlinger fra egnens øvrige tekstil-virksomheder. Textilforum rummer endvidere et stort materiale af prøver på arbejdet med at tilrettelægge skolernes håndarbejds-undervisning gennem tiden.

Et udvalg af den historiske dragtsamling på udstilling i Textilforums octo-galleri. Foto: Kjeld Hansen

De øvrige tekstilsamlinger
I forbindelse med lukningen af Andreas G. Jensens håndvæveri i Høsterkøb overtog Textilforum som en gave fra Kaare Lindelof det samlede værksted med de forskellige væve, hulkortmaskine og øvrige redskaber. Til jacquardvæven fra 1927 hører en samling hulkort, der rummer mønstrene til de traditionsrige beiderwand-tæpper med overvejende religiøse motiver, som værkstedet var kendt for at producere. Produktionen fortsættes nu i Textilforum, ligesom der væves på klædefabrikkens gamle prøvevæve og en enkelt maskinvæv.
Til belysning af de gamle landvæveres kunst ejer Textilforum en meget betydelig samling af stribede olmerdugs-dyner i alverdens farver og afstribninger og kvaliteter.

Håndredskaber og maskiner
Udover tekstiler råder museet over en meget stor samling af håndredskaber til husflidsproduktion, samt tekstilmaskiner for-trinsvis med tilknytning til den tidlige trikotageindustri. Denne samling er ved at blive overflyttet til Textilforum. Enkelte af Herning Klædefabriks gamle maskiner er bevaret i Textilforum og forefindes med nogle få undtagelser på deres oprindelige plads i anlægget.

Kontaktpersoner:
Museumsdirektør Bent Bang Larsen, bbl@herningmuseum.dk
Registrator Ida Elisabeth Hansen, ida@herningmuseum.dk