Tøjhusmuseet

assets/Dragtsamlingsbilleder/_resampled/SetWidth207-tojhus01.jpg

Copyright: Tøjhusmuseet

Tøjhusmuseets uniformssamling tæller ca. 20.000 genstande, hvilket gør den til en af de største af sin art i Europa. Samlingen omfatter fodtøj, hovedbeklædninger, egentlige uniformsgenstande samt føringsmidler som tasker, tornystre, remtøj, feltflasker o.s.v.

Den danske samling omfatter ca. 13.500 genstande og den udenlandske ca. 6.500. Den ældste uniformskjole er dansk og fra 1790. Sammenlagt haves dog kun få hundrede genstande fra perioden før 1842. Den danske samling omfatter fortrinsvis uniformer fra hæren, men museet har også repræsentative samlinger fra Søværnet, Flyvevåbenet og Hjemmeværnet/Lottekorpset. Hertil kommer en del uniformer fra de frivillige korps, primært Akademisk Skyttekorps og Kongens Livjægerkorps. Endelig består den danske samling af en del civile uniformer, f.eks. fra politiet og Den kgl. Staldetat. Endelig haves mange gallauniformer for hofjægermestre, kammerjunkere, ministre, amtmænd, konsuler, legationssekretærer o.s.v.

Den udenlandske samling har næsten udelukkende genstande fra Europa og USA. De to største samlinger er fra hhv. zartidens Rusland og fra Det tredie Riges Tyskland.

Foto: Tøjhusmuseet