Om Dragt- og tekstilnetværk

 


Kontakt os

*Redaktion*

Læs mere

Om os

Dragt- og tekstilnetværket er et netværk af museer i Danmark med dragtsamlinger. Interesserede kulturinstitutioner og forskere, der arbejder med historiske dragter, kan også blive medlemmer. Netværkssamarbejdets mål er at styrke de faglige diskussioner om historiske dragter både forsknings- og formidlingsmæssigt samt danne et netværk for informationsudveksling om relevante seminarer, konferencer og dragtarbejdet på det enkelte museum. Dragt- og tekstilnetværket holder et årligt landsmøde, der placeres rundt omkring i landet, og det tilstræbes, at mødedeltagerne i forbindelse med hvert møde ser udstillinger af dragt.

Læs mere

Medlemmer

 

Læs mere

Private medlemmer

Her finder du vores private medlemmer

Læs mere

assets/Billeder-til-teasere/_resampled/SetWidth215-dragtsamling-banner.jpg
assets/Billeder-til-teasere/_resampled/SetWidth215-litteratur-banner.jpg
assets/Billeder-til-teasere/_resampled/SetWidth215-textilnet-banner.jpg
assets/Billeder-til-teasere/_resampled/SetWidth215-dragtjournalen-banner.jpg