Museet for Holbæk og Omegn

assets/Udstillingsbilleder/_resampled/SetWidth207-Eriksholmkjole-1920erne-Holbk-Museum.jpg

Selskabskjole fra 1920’erne i Chantilly kniplinger fra modehuset Bouè Soeurs. Fra Eriksholm-samlingen. Foto: Viggo Jørgensen Foto

Holbæk Museum er et statsanerkendt lokalmuseum, bestående af 9 bygninger, der indrammer en smuk museumsgård. Det unikke ved museet er, at blot en bygning er flyttet til stedet, mens de resterende befinder sig på deres oprindelige plads. De ældste bygninger er fra 1600-tallet, og de yngste er fra 1800-tallet. Museet er endvidere i besiddelse af en genopført thepavillon, et museumsskib (tidl.lodsbåd) samt enkelte bygninger, beliggende i Holbæk by.

Dragtsamling
Holbæk Museum har en lille dragtsamling udstillet, bestående af 20 heldragter, veste, huer, børnetøj samt diverse tilbehør. Tidsmæssigt dækker heldragterne tiden fra ca. 1790 til 1999, repræsenteret ved henholdsvis en bondedragt og en konfirmationskjole. Størstedelen af samlingen hører dog 1800-tallet til og illustrerer såvel det bedre borgerskabs modedragter som bondekulturens mangeartede fest- og arbejdsdragter. En emigrantkjole fra ca. år 1900 udmærker sig ved at sætte fokus på den periode i Danmarkshistorien, hvor en del danskere søgte en ny og bedre tilværelse i Amerika. Kjolen blev skænket til museet i 1957 af den kvinde, der i sin tid bar den under sin udvandring til Amerika. På daværende tidspunkt var hun bosat i Illinois. Det er museets plan at ombygge dragtudstillingen, idet den stort set står uændret siden 1960'erne.

Tekstilsamling og vævestue
På museet findes også en mindre tekstilsamling, der belyser forarbejdning af tekstiler i form af redskaber som skættemaskine, hørbrue, rok, væv, trykklodser til blåtryk og endelig et mindre udvalg af vævede stoffer. I en af museets bygninger, "Borchs Haandgjerningsskole", er der indrettet vævestue, hvor stoffer væves inspireret af mønstre og farver, der findes i museets tekstilsamling. Bygningen er planlagt indrettet som et undervisnings- aktivitetshus vedr. Håndens Arbejde.

På magasin
Museets dragtmagasin indeholder en varieret samling af dragter og tilbehør - mands-, kvinde- og børnedragter ( ca. 2000 - heraf overvejende kvindedragter). To kjoler udmærker sig: for det første en silkebrokadekjole fra ca. 1770 fra slægten Nehammer i Holbæk og en empirekjole fra ca. 1805, der formentlig har tilhørt baronesse Sophie Hedevig Adeler, gift med Herman Løvenskiold, fra Dragsholm Slot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fototekst: Velourhat fra Eriksholm-samligen. Designer Boston Jois Wellesby

Projekt Kjoler og Hatte fra Eriksholm
På nuværende tidspunkt søger museet midler til en undersøgelse og udstilling af en større dragtsamling fra herregården Eriksholm. Museet har for nylig hjemtaget ca. 50 kjoler - både balkjoler og sommerkjoler - ca. 30 damehatte, hatteæsker, fjerboaer, fjervifter og balsko. Dragterne, som stammer fra modehuse som fx: "Crome og Goldschmidt", "Magasin du Nord", "Vagn", "Erik Mortensen", "Jean Patou" "Agnes", "Caroline Reboux" og "Callot Soeurs", har overvejende tilhørt grevinde Astrid Ahlefeldt-Laurvig (1902-1979), og dækker tidsperioden fra ca. 1915 til 1970. Museet satser i første omgang på en særudstilling, der vil illustrere såvel de dragthistoriske som kulturhistoriske aspekter i relation til dragterne. Museet håber på - og arbejder ihærdigt på - at disse nu tavse dragter får mulighed for at berette deres historie til alle interesserede.