Arbejdermuseet

assets/Dragtsamlingsbilleder/_resampled/SetWidth207-arb01.jpg

Foto: Allan Schnipper

Arbejdermuseets dragtsamling

Arbejdermuseet blev oprettet 1982 og er således et forholdsvis nyt museum. Det viser byarbejderes liv i hverdag og fest, på arbejde og i fritiden, fra 1850 til i dag. Museet har en mindre dragtsamling på ca. 5000 enkeltdele. Det meste tøj er fra tiden 1945 til 1970. Fra første halvdel af det 20. århundrede og tiden før 1900 findes kun ganske enkelte dragter og dragtdele.

Samlingen rummer især kvinders tøj. Små børns tøj og pigetøj er også godt repræsenteret. Mænds tøj er i hovedsagen arbejdstøj. Netop arbejdstøj er naturligvis af interesse for museet. Fra denne del af samlingen kan nævnes så forskellige eksempler som en typografs og en kogekones arbejdskitler, stewardessers uniform med forklæde og havnearbejderes tøj.

Et af de svage punkter i samlingen er manglen på drengetøj. Der er dog en samling af to drenges tøj fra 1970'erne. Et andet svagt punkt er nutiden. Her er de snævre forhold på magasinerne hovedårsagen til at der ikke samles ind i større målestok - der er simpelt hen ikke plads til at opbevare det.

Henvendelser om dragtsamlingen er velkomne. Kontakt venligst museumsinspektør Anne-Lise Walsted alw@arbejdermuseet.dk eller museumsumsinspektør Torkil Adsersen ta@arbejdermuseet.dk